Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna:1) Art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.),2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w...

PORADA PRAWNA

22 kwietnia 2013 Prawo oświatowe

Kto i do kogo składa wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego?

Podstawa prawna:

1) Art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.),

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:

§ 5. 1. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok (…).

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna (…).

Rozporządzenie nie wspomina o składaniu wniosku, określa jedynie (w zależności od tego, o jakim typie szkoły mowa w pytaniu), kto podejmuje decyzję.

Zatem, w przypadku:

1) szkoły w zakładzie poprawczym – decyzję podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

2) ucznia niepełnosprawnego - decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, o którym mowa w § 5.2 w/w rozporządzenia.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT